Efekt Knobe'a i problem Butlera

GRUPA BADAWCZS “STUDIUM TEORETYCZNE I EKSPERYMENTALNE EFEKTU KNOBE’A I PROBLEMU BUTLERA”

PROWADZĄCY:

Kierownik - Dr hab. Katarzyna Paprzycka-Hausman

BADACZE Grupa 2016/2017 1. Ireneusz Kuta 2. Katarzyna Kuś 3. Bartosz Maćkiewicz 4. Sławomir Mijas 5. Wiktor Piotrowski 6. Ignacy Szczeniowski 7. Adam Wierzbicki 8. Jan Winkowski 9. Daniel Ziembicki 10. Tomasz Zyglewicz

Grupa 2015/2016 1. Katarzyna Jurewicz 2. Ireneusz Kuta 3. Katarzyna Kuś 4. Bartosz Maćkiewicz 5. Sławomir Mijas 6. Wiktor Piotrowski 7. Adam Suwiński 8. Ignacy Szczeniowski 9. Adam Wierzbicki 10. Jan Winkowski 11. Daniel Ziembicki 12. Tomasz Zyglewicz

Grupa 2014/2015 1. Michał Barcz 2. Leon Ciechanowski 3. Natalia Karczewska 4. Katarzyna Kuś 5. Bartosz Maćkiewicz 6. Sławomir Mijas 7. Wiktor Piotrowski 8. Ignacy Szczeniowski 9. Jan Winkowski 10. Marta Zaręba 11. Daniel Ziembicki