Deskrypcje

Realizuję projekt badawczy z filozofii języka pt. „Atrybutywne Użycie Deskrypcji Określonych”. Celem tego projektu jest opisanie zjawiska atrybutywnego użycia deskrypcji na poziomie pragmatycznym i semantycznym. Dokładniej rzecz biorąc, analizuję procesy związane z generowaniem i odbiorem komunikatów językowych, wyrażanych z użyciem deskrypcji w funkcji atrybutywnej, oraz opracowuję formalną teorię semantyczną dla zdań z deskrypcjami w odnośnej funkcji. W ramach projektu prowadzone są badania eksperymentalne dotyczące deskrypcji użytych atrybutywnie (kieruje nimi mgr Natalia Łozińska). Badania te dostarczają niezbędnej empirycznej podstawy dla formułowanych przeze mnie obserwacji i hipotez. Dodatkowo, testują adekwatność intuicji co do elementarnych własności semantycznych deskrypcji, takich jak stosowalność oraz referencja.

mgr Wojciech Rostworowski